Name: dummy-logo.png.

Velkommen til

dysted Vandværk

Vi leverer dit rene drikkevand
Herunder kan du læse mere om vandværket og kvaliteten af dit drikkevand.STATUS:

Normal drift


Seneste analyser viser at grænseværdier overholdes og at drikkevandet er af god kvalitet. Læs mere om vandkvaliteten i afsnittet længere nede på siden.


VandværketForsyningsområde

Name: forsyningsområde.JPG.
Dysted vandværk leverer vand mod syd til Brandelevholmeskoven.


Indvindingsopland

Name: indvindingsopland.JPG.
Kildepladsen til Dysted Vandværk ligger syd for byen


vandbehandling

Name: filter.png.
Råvandet iltes og behandles i 2 lukkede filtre. Vandet ledes herefter videre til rentvands-tank. Fra rentvandsbeholderen pumpes vand ud til forbrugerne.


BEGIVENHEDER
DrikkevandetKvalitet

Name: oversigt md.JPG.
Drikkevandet har en god kvalitet og overholder grænseværdierne.


Vandkvaliteten er tilfredsstillende god
Vandets hårdhed er 15 grader dH ( 12-18 = Temmelig hårdt vand)


Kontrol

Name: analyser.jpg.
Kvalitetskontrol udføres efter Miljøstyrelsens retningslinier.


Der udføres løbende disse kontroltyper:
• A-prøver hos forbruger • B-prøver hos forbruger • Driftskontrol vandværk og ledningsnet • Boringskontrol på alle boringer


Rapporter

Name: md.JPG.
Følg udviklingen i drikkevandets kvalitet og se seneste analyser med forklaringer og grafer.


For at sikre forbrugerne drikkevand af god kvalitet, føres der løbende kontrol med kvaliteten af grundvandet i indvindingsboringerne, i forbrugernes drikkevand, på selve vandværket samt i selve ledningsnettet.

Se alle analyserne for Dysted VandværkBestyrelsen

FORMAND
Martin Foli
Mobil 24 46 04 87


KASSERER
Erik Bertelsen
Mobil 20 15 17 43


VANDVÆRKSBESTYRER
Mogens Rasmussen
Mobil 25 62 64 28


MEDLEM
Johannes Barslund
Mobil 28 35 60 10


MEDLEM
Henrik Ballegaard
Mobil 21 36 38 84


SUPPLEANT
Lykke Drejer
Mobil 26 13 66 05


SUPPLEANT
Rasmus Mosvang
Mobil 27 52 59 21

meddelelser

KontaktHar du spørgsmål til vandværket?

KontaktpersonerDrift - Mogens Rasmussen - mobil 25 62 64 28
Øvrige - Martin Foli - mobil 24 46 04 87

Name: kontakt.jpg.vandværkets Adresse

Østerbro 1, 4684 Holmegaard


Dysted Vandværk | Østerbro 1, 4684 Holmegaard
Name: dummy-logo-horisontal.png.
Serviceret af dvn.dk | Lavet med svift.net